Lượt quay hiện có: 0
Còn 0 lượt chắc chắn nhận hiệp khách

⏰Thời gian:

- Bắt đầu: 00:00 ngày 19/09

- Kết thúc: 23:59 ngày 25/09

👉Tham gia ngay: Tại Đây

🔰Quy tắc:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi 50.000 VNĐ giao dịch trên Kỳ Trân Các nhận 1 điểm.

- Không tính các giao dịch trong game (CHPlay/AppStore).

- Dùng lượt quay để nhận ngẫu nhiên các vật phẩm.

- Quy tắc đảm bảo: trong 40 lượt quay chắc chắn nhận 1 Hiệp Khách. Nếu trúng Hiệp Khách sẽ reset quy tắc đảm bảo.

- Cụ thể:

 

Vật Phẩm Số Lượng
Xu 50 vạn
Lương 50 vạn
Anh Hùng Thiếp 20
Cửu Âm Tàn Hiệt 20
Chiêu Lệnh Cao 5
Đá Thức Tỉnh 5
Chiêu Lệnh Thần 3
Mảnh Hiệp Khách Sự Kiện 100

- Mảnh Hiệp Khách sẽ ra ngẫu nhiên theo danh sách Hiệp Khách như sau và không trùng lặp.

- Sau khi ra toàn bộ Hiệp Khách trong danh sách, sẽ reset lại danh sách.

- Mảnh Hiệp Khách sẽ được gửi trực tiếp vào thư trong game vào ngày làm việc tiếp theo.

- Danh sách Hiệp Khách:

Mảnh Hiệp Khách Sự Kiện
Mảnh Độc Cô Cầu Bại*100
Mảnh Quách Tương*100
Mảnh Hoàng Sam Nữ*100
Mảnh Hoàng Dược Sư*100
Mảnh Cừu Thiên Nhận*100
Mảnh Thượng Quan Kiếm Nam*100
Mảnh Chu Bá Thông*100
Mảnh Đấu Tửu Thần Tăng*100
Mảnh Hà Túc Đạo*100
Mảnh Thanh Linh Tử*100
Mảnh Hoàng Thường*100
Mảnh Bách Tổn Đạo Nhân*100
Mảnh Phùng Hành*100
Mảnh Vô Sắc Thiền Sư*100

‼️Lưu Ý:

- CODE hết hạn vào 23:59 ngày 27/09.

- Mảnh Hiệp Khách sẽ được gửi trực tiếp vào thư trong game vào ngày làm việc tiếp theo.

- Số lượng vật phẩm có giới hạn.

- Sự kiện có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến.

- Mọi quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.